Princess

简介:Princess(公主)游艇1965年正是创立于英国普利茅斯。如今的 Princess 造船厂占地约 110 万平方英尺,拥有超过 3000 名造船专才,凭借创新文化,先进技术,公主游艇足以勘称精美的艺术品 [详情]
Princess F45飞桥游艇

Princess F45

 • 艇长:14.35米艇宽:4.25米
 • 油箱:1,640升淡水:487升

起售价 面议

Princess F50飞桥游艇

Princess F50

 • 艇长:15.55米艇宽:4.34米
 • 油箱:1,850升淡水:460升

起售价 面议

Princess F55飞桥游艇

Princess F55

 • 艇长:17.6米艇宽:4.87米
 • 油箱:2,750升淡水:608升

起售价 面议

Princess F62飞桥游艇

Princess F62

 • 艇长:19.34米艇宽:5.03米
 • 油箱:3,400升淡水:773升

起售价 面议

Princess F70飞桥游艇

Princess F70

 • 艇长:21.25米艇宽:5.38米
 • 油箱:4,100升淡水:909升

起售价 面议

Princess R35开放式游艇

Princess R35

 • 艇长:10.89米艇宽:3.27米
 • 油箱:600升淡水:140升

起售价 面议

Princess S62飞桥游艇

Princess S62

 • 艇长:19.17米艇宽:4.87米
 • 油箱:3,250升淡水:603升

起售价 面议

Princess S66飞桥游艇

Princess S66

 • 艇长:20.32米艇宽:5.08米
 • 油箱:4,100升淡水:873升

起售价 面议

Princess S78飞桥游艇

Princess S78

 • 艇长:24.66米艇宽:5.76米
 • 油箱:6,000升淡水:1,350升

起售价 面议

Princess V40运动游艇

Princess V40

 • 艇长:12.98米艇宽:3.81米
 • 油箱:730升淡水:322升

起售价 面议

Princess V50运动游艇

Princess V50

 • 艇长:15.49米艇宽:4.11米
 • 油箱:1,325升淡水:364升

起售价 面议

Princess V55运动游艇

Princess V55

 • 艇长:17.81米艇宽:4.65米
 • 油箱:2,500升淡水:550升

起售价 面议

Princess V60运动游艇

Princess V60

 • 艇长:19.17米艇宽:4.87米
 • 油箱:3,250升淡水:603升

起售价 面议

Princess V65运动游艇

Princess V65

 • 艇长:20.32米艇宽:5.08米
 • 油箱:4,100升淡水:873升

起售价 面议

Princess V78运动游艇

Princess V78

 • 艇长:24.48米艇宽:5.76米
 • 油箱:6,000升淡水:1,350升

起售价 面议

Princess X80飞桥游艇

Princess X80

 • 艇长:25.18米艇宽:6.06米
 • 油箱:7,000升淡水:1,400升

起售价 面议

Princess X95飞桥游艇

Princess X95

 • 艇长:29.1米艇宽:6.77米
 • 油箱:13,400升淡水:1,800升

起售价 面议

Princess Y72 MOTOR YACHT飞桥游艇

Princess Y72 MOTOR YACHT

 • 艇长:22.8米艇宽:5.45米
 • 油箱:4,500升淡水:909升

起售价 面议

Princess Y78 MOTOR YACHT飞桥游艇

Princess Y78 MOTOR YACHT

 • 艇长:24.67米艇宽:5.76米
 • 油箱:6,000升淡水:1,350升

起售价 面议

Princess Y85 MOTOR YACHT飞桥游艇

Princess Y85 MOTOR YACHT

 • 艇长:26.2米艇宽:6.3米
 • 油箱:6,442升淡水:1,386升

起售价 面议

Princess Y95 MOTOR YACHT飞桥游艇

Princess Y95 MOTOR YACHT

 • 艇长:29.1米艇宽:6.77米
 • 油箱:13,400升淡水:1,800升

起售价 面议