Jeanneau

简介:亚诺(Jeanneau)建立于1957年,这个如今享誉全球的知名船艇品牌由亨利·亚诺在法国西部旺代省境内一个名为莱塞比耶的小城市创立。自品牌创立60多年来,亚诺始终秉持着最初的价值观,恪守对航海精神的信仰 [详情]
Jeanneau Yachts 51单体帆船

Jeanneau Yachts 51

 • 艇长:15.38米艇宽:4.7米
 • 油箱:240升淡水:640升

起售价 面议

Jeanneau Yachts 54单体帆船

Jeanneau Yachts 54

 • 艇长:16.16米艇宽:4.92米
 • 油箱:240升淡水:724升

起售价 面议

Jeanneau Yachts 60单体帆船

Jeanneau Yachts 60

 • 艇长:18.28米艇宽:5.2米
 • 油箱:318升淡水:760升

起售价 面议

 Jeanneau Yachts 64单体帆船

Jeanneau Yachts 64

 • 艇长:20.1米艇宽:5.4米
 • 油箱:825升淡水:1,000升

起售价 面议

Sun Fast 3300单体帆船

Sun Fast 3300

 • 艇长:10.49米艇宽:0米
 • 油箱:50升淡水:100升

起售价 面议

Sun Fast 3600单体帆船

Sun Fast 3600

 • 艇长:11.25米艇宽:3.55米
 • 油箱:75升淡水:100升

起售价 面议

Sun Odyssey 349单体帆船

Sun Odyssey 349

 • 艇长:10.34米艇宽:3.44米
 • 油箱:130升淡水:206升

起售价 面议

Sun Odyssey 389单体帆船

Sun Odyssey 389

 • 艇长:11.75米艇宽:3.76米
 • 油箱:130升淡水:200升

起售价 面议

Sun Odyssey 410单体帆船

Sun Odyssey 410

 • 艇长:12.35米艇宽:3.99米
 • 油箱:200升淡水:530升

起售价 面议

Sun Odyssey 440单体帆船

Sun Odyssey 440

 • 艇长:13.39米艇宽:4.29米
 • 油箱:200升淡水:330升

起售价 面议

Sun Odyssey 490单体帆船

Sun Odyssey 490

 • 艇长:14.42米艇宽:4.49米
 • 油箱:240升淡水:640升

起售价 面议

Leader 33运动游艇

Leader 33

 • 艇长:10.56米艇宽:3.32米
 • 油箱:525升淡水:175升

起售价 面议

Leader 36运动游艇

Leader 36

 • 艇长:11.62米艇宽:3.62米
 • 油箱:560升淡水:160升

起售价 面议

Leader 40运动游艇

Leader 40

 • 艇长:12.33米艇宽:3.8米
 • 油箱:724升淡水:250升

起售价 面议

Leader 46运动游艇

Leader 46

 • 艇长:14.3米艇宽:4.1米
 • 油箱:900升淡水:400升

起售价 面议

NC 33运动游艇

NC 33

 • 艇长:10.5米艇宽:3.32米
 • 油箱:520升淡水:175升

起售价 面议

NC 37运动游艇

NC 37

 • 艇长:11.47米艇宽:0米
 • 油箱:650升淡水:200升

起售价 面议

NC 695 Sport Series 2钓鱼艇

NC 695 Sport Series 2

 • 艇长:7.61米艇宽:2.53米
 • 油箱:200升淡水:50升

起售价 面议

NC 795 Sport钓鱼艇

NC 795 Sport

 • 艇长:7.93米艇宽:2.8米
 • 油箱:280升淡水:100升

起售价 面议

NC 895 Sport钓鱼艇

NC 895 Sport

 • 艇长:8.92米艇宽:2.99米
 • 油箱:600升淡水:100升

起售价 面议